Tvar české republiky na abstraktním pozadí znázorňujícím volební aktivitu v zahraničí

Přestaňme mlčet, ovlivněme budoucnost!

Proč a jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny 7., 8. a 9. října 2021? Neoficiální rozcestník a výzva pro české občany v zahraničí.

Proč volit ze zahraničí

Odhady hovoří o 200-250 tisících Češích a Češkách žijících v zahraničí. Pokud by jejich volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byla stejná jako mezi voliči v České republice, odevzdali by s přehledem víc než 100 tisíc hlasů, tedy 2 % z celkového počtu. Ve skutečnosti však z ciziny volilo pouhých 10 tisíc lidí. Bez velké nadsázky tak lze říct, že názor české populace žijící v zahraničí není v české politice dostatečně reprezentován.

V dubnu 2021 se poslanci některých stran zasadili, aby byla českým občanům pobývajícím v zahraničí i nadále odepřena pohodlná možnost korespondenčního hlasování. Jde o jasný signál, že tyto strany s nimi nepočítají  - ve volbách, ani co do zohledňování názorů a potřeb obecně.

Abstraktní dekorace, černé čtverce na pozadí kruhu

Jak volit ze zahraničí

Možnost 1: Na voličský průkaz

Flexibilní řešení pro kohokoliv, kdo chce volit v České republice nebo v zahraničí nebo zatím neví, kde v době voleb bude.

Nejpozději do 1. října elektronicky nebo do 6. října 2021 do 16.00 hodin osobně doručit žádost o voličský průkaz na obecní nebo zastupitelský úřad.

Pro žádost není předepsaný formulář. Je třeba uvést jméno a příjmení voliče či voličky, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Elektronickou žádost je třeba odeslat z vlastní datové schránky, papírovou žádost opatřit úředně potvrzeným podpisem žadatele nebo doručit osobně a prokázat svou totožnost.

Průkaz bude vydán nejdříve 23. září 2021.

Volba samotná proběhne 7.*, 8. nebo 9.* října 2021 na zastupitelském úřadě nebo v některé z volebních místností v České republice.

* Datum a hodina závisí na časovém posunu.

> Zastupitelské úřady, kde je možné o průkaz požádat.

(Pro osoby zapsané na zastupitelských úřadech je příslušný úřad jediná možnost, kde získat voličský průkaz.)

> Oficiální informace

Možnost 2: Nechat se zapsat na zastupitelském úřadě

Pouze pro osoby s trvalým pobytem v zahraničí.

Nejpozději do 29. srpna 2021 doručit písemnou žádost zastupitelskému úřadu.

Pro žádost není předepsaný formulář, ale je třeba ji doložit originálem nebo ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče či voličky, jeho či její české občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Volba samotná proběhne 7.*, 8. nebo 9.* října 2021 na příslušném zastupitelském úřadě.

* Datum a hodina závisí na časovém posunu.

> Zastupitelské úřady, kde je možné požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů.> Oficiální informace

FAQ a další informace

Na odkazu níže najdete obecné, místně nespecifikované organizační informace a úskalí, na něž je třeba brát ohled.
V případě pochyb hledejte další informace na stránkách zastupitelského úřadu v zemi svého pobytu, nebo se na něj přímo obraťte. Také se můžete propojit s místní krajanskou komunitou.

> Na co si dát pozor a co dělat ve zvláštních případech.
Typické domy se sedlovou střechou ve zjednodušeném, stylizovaném podání

Volit v České republice?

Pokud jsme zapsáni jako voliči na zastupitelském úřadě, musíme se ze zvláštního seznamu voličů napřed nechat vyškrtnout, abychom mohli volit v České republice.

Má to smysl?

Volby jsou nejefektivnější cesta, jak ovlivnit českou politiku. Ostatní snahy nespokojené části české veřejnosti, včetně masivních demonstrací, byly současnou vládou v podstatě ignorovány.

Fakt, že se někdo snaží účast v zahraničí žijícím občanům co možná nejvíc znesnadnit, by mohl napovídat, že právě oni by mohli mít v rukou rozhodující hlasy.

Váhy, na lehčím konci je 98 dílků, na těžším 102. Grafika reprezentuje přesun dvou procent voličů.

Zapojit se může kdokoliv.

Bydlíte a volíte v České republice? Ještě nemáte volební právo? Sdílejte volimzciziny.cz a dejte tak vědět přátelům v zahraničí, že na jejich hlasech záleží.

O projektu

Tyto stránky vznikly jako osobní politický apel. Za projektem nestojí žádná politická strana. Cílem projektu je ovlivnit zahraniční volební účast a potažmo výsledek voleb, ovšem s důrazem na svobodné rozhodování samotných volících.

Vadí Vám projekt? Přečtěte si, proč by nemusel.

volimzciziny@gmail.comdesign by Savage
Dekorace - stylizovaný lipový list

Podpora

Ochrana soukromí:
Analyzujeme návštěvnost, ale nesbíráme osobní data uživatelů.